Kötelező energetikai audit

  Feltérképezi mind az energiatermelő, mind az energiafogyasztó, valamint az energia elosztórendszerek üzemi működését.

  Feltárja az MSZ EN 16274-es szabványsorozatban meghatározott elemek (épületek, az ipari folyamatok és a szállítás) veszteségpontjait mérésekkel, számításokkal alátámasztva.

  Döntés támogató tanulmány készítése.

  Előkészítés, nyitómegbeszélés

  Adatbekérés

  Helyszíni felmérés, közös módszertan meghatározása

  Adatfeldolgozás kiértékelés

  Eredmények bemutatása tanulmány formájában a szabványnak megfelelően.

  A 2015. évi LVII törvény által előírt energiaaudit kötelező azon vállalatok számára melyek a 2004. évi XXXIV törvény alapján alapvetően nagyvállalatnak minősülnek.

  Minden olyan cégnek, melynek foglalkoztatotti létszáma eléri vagy meghaladja a 250 főt.

  Minden olyan vállalat részére, melynek mérlegfőösszege meghaladja a 43 millió eurót és árbevétele meghaladja az 50 millió eurót.

  Elősegíti a cég jelenlegi energia felhasználásának és energiaköltségeinek, valamint környezetterhelésének (Co2 kibocsátás) csökkentését.

  Megvalósítja az EU-s energetikai irányelvek elvárásainak megfelelő integrációt.

  ISO 50001 energiairányítási rendszer

  A vállalkozások versenyképességének növelése az energiaköltségeik csökkentése révén.

  A szervezet társadalmi-, és környezettudatos hírnevének növelése.

  Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.

  Rendszerépítés

  Felkészítés a tanúsításra, preaudit

  Tanúsítás (akkreditált tanúsító szervezettel)

  Kommunikáció

  Rendszerfejlesztés, menedzselés.

  A 2015. évi LVII törvény által nagyvállalatok számára kötelezően előírt energiaauditot kiváltani szándékozó vállalatok.

  Közép- és nagyvállalatok részére.

  Az energiastratégia felállítása segít a tervezett műszaki fejlesztések hatékony megvalósításában.

  Költségoldali versenyelőny alakítható ki a versenytársakhoz képest.

  A tanúsítvány marketingérték.

  Integrálható már meglévő irányítási rendszerekbe.

  Energetikai szakreferens szolgáltatás

  A vállalkozás energiafelhasználás változásainak figyelemmel kísérése.

  Energiahatékony üzemeltetési megoldások kialakítása.

  Energiahatékonysági fejlesztési lehetőségek feltárása.

  A 122/2015. (V. 26.) Korm. Rendeletben meghatározott tartalmú és rendszerességű jelentés készítése.

  A 2015. évi LVII. törvény 22/c. §-a szerinti osszefoglaló éves jelentés készítése.

  A vállalkozás energiahatékonysági szemléletének kialakítása.

  A 122/2015. (V. 26.) Korm. Rendelet 7/A.§ (1) alapján energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezetek számára.

  A törvényi kötelezettségek szakszerűen teljesítésre kerülnek.

  Hozzájárul a vállalat energiahatékony termeléséhez.

  Költségcsökkentési lehetőségek feltárása kerülnek.

  Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálja.

  Világításkorszerűsítés

  Az új lámpatestek, fényforrások által elérhető energia – és költségmegtakarítás

  A design, stílus megtartása

  A követelményeknek megfelelő megvilágítási szintek elérése

  Világítási rendszerek világítástechnológiai felmérése.

  Világítástechnikai audit elkészítése, figyelembe véve az MSZ EN 12464 szabványsorozat ajánlásait.

  Ipari üzemek, gyártócsarnokok

  Raktárak, irodák, üzletek

  Állami intézmények

  Elavult technológiákat alkalmazó építmények részére.

  A korszerű világítási rendszerek élettartama átlagosan többszöröse a hagyományos technológiáknak.

  Energia, és az üzemeltetési költségek csökkentése, magasabb szolgáltatásiszínvonal.

  Újszerű design, alacsonyabb karbantartási költségek.

  A karbantartási költségcsökkentési lehetőségek feltárásra kerülnek.

  Épületenergetikai tanúsítvány

  Meghatározni, hogy egy épület energiafelhasználása, illetve energiamutatói megfelelnek-e a jogszabályban meghatározott energetikai követelményeknek.

  Feltárásra kerüljenek az ingatlan hőtechnikai illetve épületgépészeti hiányosságai.

  Épületenergetikai tanúsítvány kiadása az 1997. évi LXXVIII. Törvény valamint a 176/2008. (VI.30.), illetve a 105/2012. (V.30.) Kormányrendeletekben előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően.

  Az épületenergetikai tanúsítás kötelező 2012. január 1-től az újépítésű ingatlanok mellett a meglévő épületekre, illetve minden értékesítésre kerülő, vagy tartósan bérbe adott ingatlan esetén.

  Szakszerűbben becsülhető az ingatlan várható energiaköltsége.

  Mivel az energetikai tanúsítvány egységes rendszer, ezért kiválóan alkalmas összehasonlításra.

  Szakszerűbben lehet meghatározni a szükséges épületenergetikai korszerűsítéseket.

  Hőkamerás diagnosztika

  Műszaki, üzembiztonsági, érintésvédelmi veszteségpontok feltárása.

  Épületszerkezeti, épületgépészeti energiaveszteségek kimutatása.

  Technológiai, valamint mechanikai melegedési pontok vizsgálata.

  Gyártástechnológiai folyamatok felülvizsgálata.

  Helyszíni kiszállás.

  Írásos jelentés elektronikus adathordozón.

  Az összes helyszínen készült infravörös felvételek átadása.

  Azoknak a vállalatoknak/vállalkozásoknak, akik hőszigetelést terveznek.

  Azoknak, akik fűtési rendszer, penészes fal, beázó terasz vagy lapostető problémával küszködnek.

  Azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek a biztonságos üzemeléséhez elengedhetetlen.

  A szolgáltatás segítségével az épületek, berendezések rejtett, más eszközökkel nem feltárható problémái is megállapíthatók.

  A munkavégzés feszültség alatt és roncsolásmentesen is lehetséges.

  Hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálata

  Jogszabályi megfelelés biztosítása.

  Az épületek energiafelhasználásának csökkentése, amellyel nő az energiahatékonyság.

  Rámutat a vállalatoknál hiányzó hatósági eljárásokra, tanúsítások hiányára vagy akár az irreális energia felhasználásra.

  Dokumentumok átvizsgálása.

  Berendezések, rendszerek azonosítása.

  Méretezés megfelelőségének vizsgálata.

  Szakszerű üzemeltetés és karbantartás ellenőrzése.

  A javasolt módosítások meghatározása.

  A 264/2008. Korm. Rendelet 4.§- és 5-ban meghatározott hőtermelő és légkondicionáló berendezések tulajdonosainak.

  Jogszabályi kötelezettségek szakszerűen teljesítésre.

  A hőtermelő és légkondicionáló berendezések aktuális állapotát határozza meg.

  Szakszerű javaslatokat tesz az energiahatékonyság növelésére.

  Műszaki ellenőrzés (ME), felelős műszaki vezetés (FMV)

Műszaki ellenőrre, illetve felelős műszaki vezetőre a kivitelezési tevékenységek során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben van szükség:

 • 13. § szerint az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát felelős műszaki vezető irányítja.

A felelős műszaki vezető tevékenysége kiterjed:

 • A vállalkozó kivitelezési szerződésben vállalt építőipari kivitelezési tevékenységére, valamint bizonyos meghatározott részére.
 • 16. § alapján kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni, abban az esetben, ha az építési napló vezetéshez kötött építési tevékenység társul, amennyiben:
 • a) az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,
 • b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik,
 • c) az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi,
 • d) az építőipari kivitelezési tevékenység műemléki védelem alatt álló építményt érint, vagy
 • e) építtetői fedezetkezelő működik közre.

Cégünk szakemberei rendelkeznek a műszaki ellenőrzés (ME), felelős műszaki vezetés (FMV) feladatok ellátásához szükséges jogosultságokkal, valamint több éves szakmai tapasztalatunknak köszönhetően lehetőségünk nyílt  kiemelt fontosságú projektekben közreműködni.

A Menton Energy Group Kft. szakképzett mérnökei rendszeresen részt vesznek tervzsűriken és munkájukkal az építtetők, tervezők, illetve kivitelezők munkáját támogatják.

  Projektfejlesztés

Cégünk több mint 10 éve foglalkozik projektfejlesztéssel, amelyek elsősorban megújuló energia alapú energiatermelésen és energiatároláson alapulnak. A fejlesztésre alkalmas területek felkutatása és a villamoshálózati csatlakozási lehetőségek vizsgálata után előzetes tanulmányt és üzleti tervet készítünk a lehetőségekről a beruházók részére.

Az önkormányzatok számára energiahatékonysági beruházásokat készítünk elő, tervezünk és valósítunk meg, mellyel kapcsolatosan az egyik legjelentősebb megvalósult projektfejlesztésünk Békéscsaba Megyei Jogú Városban megvalósult első hazai Smart Grid rendszer. A fejlesztés során 1,3 MWp napelemes kiserőművet, 1,2MW/2,4 MWh energiatárolót telepítettünk a hozzá tartozó SCADA rendszerrel. A rendszer 2021 év eleje óta folyamatosan üzemel és az önkormányzat energiaköltségeit jelentősen csökkenti. A tervezés során figyelmet fordítottunk arra, hogy az energiarendszer modulárisan épüljön fel, így jelenleg a II. ütem előkészítése is folyamatban van. A tevékenység során az alábbi feladatokat látjuk el, attól függően, hogy az adott projekt során mi a megrendelő igénye:

 • Előzetes és részletes megvalósíthatósági tanulmányok készítése üzleti tervvel,
 • Engedélyes tervek készítése, engedélyeztetés,
 • Kiviteli és megvalósulási tervek készítése,
 • Felelős műszaki vezetés, műszaki ellenőri tevékenység és tervezői művezetés,
 • Teljeskörű projektmenedzsment,
 • Kivitelezés.

  Smart grid rendszer tanulmányok készítése, rendszertervezés

Megújuló energiaforrások rendszerbe való integrációja

Megvalósíthatósági tanulmányok készítése

Tervzsűriken való részvétel

Energiatárolási lehetőségek vizsgálata

Koncepciós – engedélyes – kiviteli tervek készítése

Engedélyeztetési eljárásokban való segítségnyújtás

Műszaki ellenőrzés

  Smart City korszerűsítési programok

Innovatív technológiák alkalmazása

Intelligens közvilágítási rendszer

Elektromos járművek intelligens töltési-, parkolási megoldásai

Infokommunikációs technológia (ICT) alapú energia termelés-,
tárolás-, menedzselési és mérési megoldások

A növekvő városi lakosság energia- és kommunikációs igényének
innovatív megoldásokkal történő kiszolgálása

ICT alapú épület-, és energiamenedzsment megoldások

  Elektromos mobilitás

Megújuló energiaforrások rendszerbe való integrációja

Megvalósíthatósági tanulmányok készítése

Tervzsűriken való részvétel

Energiatárolási lehetőségek vizsgálata

Koncepciós – engedélyes – kiviteli tervek készítése

Engedélyeztetési eljárásokban való segítségnyújtás

Műszaki ellenőrzés

Egyéb szolgáltatásaink

Legionella kockázatbecslés

Hőtermelő berendezések felülvizsgálata

Villamos és gépésztervezések

Nyomástartó edények felülvizsgálata

Pályázatok energetikai megvalósíthatósági tanulmányok készítése

Innovatív technológiák implementálása a hazai technológiai és jogszabályi környezetbe